• Predajňa v Spišskej Novej Vsi
  • Už 30 rokov sme tu pre Vás
  • Maloobchod i Veľkoobchod

Spišský Štvrtok - multifunkčné ihrisko

 

Kompletná výstavba multifunkčného ihriska rozmeru 36 x 18 m.
Súčasťou realizácie boli zemné práce, dodanie a inštalcia športového vybavenia - koše, bránky, volejbal. stĺpy a pod, dodávka a  pokládka umelého trávnika a dodanie a osadenie mantinelového systému. 

ZŠ Spišský Štvrtok - multifunkčné ihrisko